2018-2019 KYK Yurtdışı Burs ve Öğrenim Kredisi Başvuru İşlemleri

2017-2018 KYK Yurtdışı Burs ve Öğrenim Kredisi Başvuruları Nasıl Yapılacak,2017-2018 KYK Yurtdışı Burs ve Öğrenim Kredisi Başvuruları Nereden Yapılıyor,2017-2018 KYK Yurtdışı Burs ve Öğrenim Kredisi Başvuruları Ne Zaman Sona Eriyor? İşte
KYK Yurtdışı Burs ve Öğrenim Kredisi Başvuru İşlemleri ile İlgili Tüm Merak Edilenler...

2017-2018 Öğretim Yılı YURT DIŞINDA Yüksek Öğrenim Gören Öğrenciler İçin Burs ve Öğrenim Kredisi Başvurunuzu Yapmak İçin aşağıdaki linke tıklayınız..

(Burs ve Öğrenim Kredisi Başvuruları Ekim günü saat 23.59'da sona erecek.)

2017-2018 KYK Yurtdışı Burs ve Öğrenim Kredisi Başvuru İşlemleri için Tıklayınız

2017–2018 ÖĞRETİM YILI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ' NDE OKUYAN
ÖNLİSANS / LİSANS, ÖZEL YETENEK, MASTER, DOKTORA, EK KONTENJAN ÖĞRENCİLERİ İÇİN BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ BAŞVURUSU

ÇOK ÖNEMLİ UYARI

BAŞVURUNUZU YAPMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

EĞER BEYANINIZDA AŞAĞIDA YAZILI ÖNCELİK DURUMUNUZ(*) VAR VE BAŞVURUDA BU DURUMUNUZU BEYAN ETMİŞİSENİZ İSENİZ ÖNCELİK BELGENİZİ BİR DİLEKÇE EKİNDE KASIM 2017 GÜNÜ KURUMUMUZDA OLACAK ŞEKİLDE (YURTKUR Söğütözü Mah. 2176. Sok. No: 25 Çankaya – ANKARA) ADRESİMİZE POSTA İLE VEYA ELDEN TESLİM ETMENİZ GEREKMEKTEDİR.

KYK Ana Sayfa Girişi Yapmak için Tıklayınız

BURS NEDİR?

Zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan, karşılıksız (geri ödemesiz) verilen paradır. Burs kredisi, sadece aşağıda yazılı öncelik(*) durumunda olan öğrencilere verilecektir. Bu öncelik dışında kalan öğrencilere ise durumu yönetmeliğe uygun isteyen tüm öğrencilere öğrenim kredisi verilecektir.

Kurumumuzca verilmekte olan burslar başarıya endeksli olup bir üst sınıfa başarılı olarak geçmeniz halinde bursunuz devam edecektir.

Bir üst sınıfa başarılı olarak geçtiğinizi belgelendirebilmeniz için muhtemelen 2017 Ağustos ayından sonra yurt içi yazışma adresinize ve elektronik posta adresinize gerekli bilgi ve belge gönderilecektir.

Bu nedenle müracaat esnasında beyan ettiğiniz yazışma adresinizi ve elektronik posta adresinizi doğru yazıp yazmadığınızı mutlaka kontrol ediniz. Daha sonra değişir ise değişikliği izleyen 30 gün içinde Kuruma yazılı olarak bildiriniz.

Yazışma adresi veya elektronik posta adresinizi yanlış bildirmenizden dolayı “Başarı Belgesi” nin elinize ulaşmaması durumunda tebligat yapılmış sayılacağından, belgeniz süresi içinde gelmediği için bursunuz öğrenim kredisine çevrilecektir.

ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yurt dışında yükseköğrenim gören Türk gençlerini maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yükseköğretim kurumlarının normal öğrenim süresince verilen ve zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim kredisi borcu, öğrenciye normal öğrenim süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat (Yİ-ÜFE) Endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilmektedir.

Öğrenim kredisi borcu normal öğrenim süresi bittikten 2 yıl sonra geri ödemeye başlanmaktadır.

Örneğin, 2016 yılında 4 yıllık bir fakülteye kayıt yaptırdığınızda normal öğrenim süresi 2020 yılında bittiğinden öğrenim kredisi borcunuzu 2022 yılından itibaren ödemeye başlayacaksınız.

BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİNDEN YARARLANAMAYACAKLAR

Üniversiteye uyum kursuna giden öğrenciler,
Öğrenim öncesi hazırlık kursuna giden öğrenciler,
Yurt dışı eğitim giderlerinin tamamı özel sektör veya kamu kurum ve kuruluşlar tarafından karşılanan öğrenciler,
1416 sayılı Kanun ile Milli Eğitim Bakanlığından burs alan lisans ve lisansüstü öğrenim yapan öğrenciler,
Mevlana veya Erasmus değişim programı ile yurt dışına giden öğrenciler, (Mevlana değişim programı ile yurt dışına giden öğrenciler müracaatlarını yurt içi alanından yapmak zorundadırlar, başvuruyu yurt dışı alanından yapsalar dahi işleme alınmayacaklardır.) yurt içi alanından müracaat etmek için TIKLAYINIZ.
Yurt dışındaki üniversiteler ile ortak yürütülen çift diplomaya yönelik Uluslararası Ortak Lisans Programlarında (UOLP,SUNY) okuyan öğrenciler, (Bu tür programda okuyan ön lisans, lisans öğrencileri başvurularını yurt içi alanından yapmak zorundadırlar.)
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen araştırma bursunu alan master ve doktora öğrencileri,
Yurt dışında staj eğitimi yapan öğrenciler,
Dil kursuna giden öğrenciler, (üniversitenin hazırlık sınıfı hariç)
Öğrenim göreceği bölümün ön hazırlık sınıfına devam eden öğrenciler,
Kurumdan burs veya öğrenim kredisi almış öğrenciler, (Lisansüstü öğrencileri hariç)
Kurumdan halen burs veya öğrenim kredisi almakta olan öğrenciler,
Uzaktan eğitim yapan öğrenciler,
5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanunun 2’nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarından burs, kredi veya benzer nitelikte nakdi yardım alan öğrenciler,
Taksirli suçlar hariç sabıka kaydı bulunan öğrenciler,
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınmayan yurt dışındaki öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler,
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve ücret alarak yurt dışında öğrenim gören öğrenciler,
Gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya belge veren öğrenciler,
Kurumumuza bağlı yurtlarda barınmakta iken ( yurt içi ve yurt dışı) Yurt İdare İşletme Yönetmeliğine göre “Yurttan süresiz çıkarma cezası” alan öğrenciler,
Yabancı uyruklu öğrenciler,
Örgün eğitim dışında öğrenim gören öğrenciler,
Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler, (burstan)
Ek süre (artık yıl) öğrenim gören öğrenciler,

NOT: Bahse konu öğrenciler müracaatta bulunsalar dahi müracaatları işleme konulmayacaktır.

DİKEY veya YATAY GEÇİŞ YAPAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

İki yıllık bir yükseköğretim programından yıl kaybı olmadan mezun olup, ara vermeden dikey geçiş sınavı (DGS) ile lisans programına kayıt yaptıran öğrencilerden ön lisans eğitimlerinde Kurumumuzdan burs/kredi almış olanların 2017–2018 öğretim yılında lisans programında kayıtlı olduklarını gösterir öğrenci belgesini Kurumumuza göndermeleri halinde öğrenim kredilerinin nakli yapılıp kredi ödemeleri devam ettirilecektir. Bu durumda olan öğrencilerin yeniden başvuru yapmalarına gerek yoktur.

Ancak; İki yıllık bir yükseköğretim programı süresince Kurumumuzdan burs kredisi alan ve öğrenimlerine ara vermeden dikey geçiş sınavı sonucu 2017–2018 öğretim yılında lisans programının 3. sınıfına başlayan öğrenciler burs, diğer öğrenciler de öğrenim kredisine başvuruda bulunabilirler.

Dikey geçiş yapan öğrenciler okula giriş yılı olarak mezun oldukları ön lisans programına kayıt yaptırdıkları tarihi, yatay geçiş yapan öğrenciler ise ayrıldıkları okula kayıt yaptırdıkları tarihi yazacaklardır.

*) ÖNCELİKLİ ÖĞRENCİLER

Önceliklere ait belge asıllarının (Şehit olduğuna dair belge, Gazi olduğuna dair belge, Sağlık Kurulu Raporu, Milli Sporcu Belgesi, Terörle Mücadeleden Dolayı Köyleri Boşaltılanlara Ait Belge) Kasım 2017 tarihine kadar Kurumumuza gelmiş olması gerekmektedir.

SİZDEN İSTENEN BELGELER

KESİNLİKLE ÖĞRENCİ BELGESİ VERMEYECEKSİNİZ ÖĞRENİM DURUMUNUZ İLE İLGİLİ BİLGİLER ÖĞRETİM KURUMUNUZDAN TEMİN EDİLECEKTİRECEKTİR.

ANCAK, YUKARIDA YAZILI ÖNCELİK DURUMUNUZ(*) VAR VE BAŞVURUDA BU DURUMUNUZU BEYAN ETMİŞİSENİZ İSENİZ ÖNCELİK BELGENİZİ BİR DİLEKÇE EKİNDE KASIM 2017 GÜNÜ KURUMUMUZDA OLACAK ŞEKİLDE (YURTKUR Söğütözü Mah. 2176. Sok. No: 25 Çankaya – ANKARA) ADRESİMİZE POSTA İLE VEYA ELDEN TESLİM ETMENİZ GEREKMEKTEDİR.

BAŞVURU SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Burs / öğrenim kredisi başvurusunda bulunan öğrencilerin beyanlarının doğruluğu, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından Kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde araştırılacaktır. Beyanlarınızın doğru olmadığının tespit edilmesi halinde burs / öğrenim kredisi hakkınız iptal edilecektir.

İnteraktif başvurunuzu yaparken her alanı dikkatlice inceleyiniz.
Hatalı, eksik bildirim, gerçeğe aykırı beyan; burs/öğrenim kredisi almanızı engeller.
Kimliğiniz ile ilgili bilgileri, mutlaka nüfus cüzdanınıza bakarak cevaplayınız.
Bekar öğrenciler anne ve/veya babasına (evli öğrenciler ise kendilerine ve/veya eşlerine) ait aylık net gelirini tam ve doğru olarak yazmalıdır.

Burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilere ait bilgiler www.kyk.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecektir. Ayrıca adrese herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru bitim tarihine kadar başvuru bilgilerinizde güncelleme yapabilirsiniz.

YURT İÇİ KREDİ VE BURS İLE İLGİLİ BİLGİ ALMAK İÇİN

BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ BAŞVURU SORUNLARINIZ İÇİN AŞAĞIDA YAZILI TEFONLARI ARAYABİLİRSİNİZ.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Söğütözü Mah. 2176 Sokak NO:25 ÇANKAYA/ANKARA
Santral: 0 (312) 551 60 00(20 Hat)
Çağrı Merkezi: 4441961

DİKKAT

T.C. Kimlik Numaram ile beyan ettiğim bilgilerin sorgulanmasını,
Başvuru bilgilerimin bankacılık işlemleri için ilgili banka ile paylaşılmasını
Yukarıda belirtilen uyarıları okudum, başvurumu bu uyarıları dikkate alarak yapıyorum. Başvuru bilgilerimde gerçeğe aykırı bir durum tespit edilmesi halinde; burs/kredimin kesileceğini biliyorum ve kabul ediyorum.

2017-2018 KYK Yurtdışı Burs ve Öğrenim Kredisi Başvuru İşlemleri için Tıklayınız
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017–2018 ÖĞRETİM YILI YURT DIŞINDA (KKTC HARİÇ) OKUYAN
ÖNLİSANS / LİSANS, ÖZEL YETENEK, MASTER, DOKTORA, EK KONTENJAN ÖĞRENCİLERİ İÇİN BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ BAŞVURUSU

(Burs ve Öğrenim Kredisi Başvuruları Kasım 2017 Tarihi Saat 23:59'a kadar devam edecektir.)

2017-2018 KYK Yurtdışı Burs ve Öğrenim Kredisi Başvuru İşlemleri için Tıklayınız

ÇOK ÖNEMLİ UYARI

BAŞVURUNUZU YAPMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

BAŞVURUNUZU KAYIT ETTİKTEN SONRA BAŞVURUDA BEYAN ETMİŞ OLDUĞUNUZ OKUL BEYANINIZ ÖĞRENCİ BELGESİ OLARAK SİZE SUNULACAKTIR. YAZICIDAN ÇIKTISINI ALMAYI UNUTMAYINIZ. ÖĞRENCİ BELGENİZİ ÖĞRETİM KURUMUNUZUN YETKİLİ ORGANLARINA ONAYLATTIKTAN SONRA, VARSA SİZDEN İSTENEN ÖNCELİK BELGESİNİ(*) ÖĞRENCİ BELGENİZ İLE BİRLİKTE BİR DİLEKÇE EKİNDE KASIM 2017 GÜNÜ KURUMUMUZDA OLACAK ŞEKİLDE (YURTKUR Söğütözü Mah. 2176. Sok. No: 25 Çankaya – ANKARA) ADRESİMİZE POSTA İLE VEYA ELDEN TESLİM ETMENİZ GEREKMEKTEDİR.

İSTENİLEN BELGELER GELMEMESİ DURUMUNDA TARAFINIZA BURS VEYA ÖĞRENİM KREDİSİ TAHİSİSİ YAPILMAYACAKTIR.

BURS NEDİR?

Zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan, karşılıksız (geri ödemesiz) verilen paradır. Burs kredisi, sadece aşağıda yazılı öncelik(*) durumunda olan öğrencilere verilecektir. Bu öncelik dışında kalan öğrencilere ise durumu yönetmeliğe uygun isteyen tüm öğrencilere öğrenim kredisi verilecektir.

Kurumumuzca verilmekte olan burslar başarıya endeksli olup bir üst sınıfa başarılı olarak geçmeniz halinde bursunuz devam edecektir.

Bir üst sınıfa başarılı olarak geçtiğinizi belgelendirebilmeniz için muhtemelen 2017 Ağustos ayından sonra yurt içi yazışma adresinize ve elektronik posta adresinize gerekli bilgi ve belge gönderilecektir.

Bu nedenle müracaat esnasında beyan ettiğiniz yazışma adresinizi ve elektronik posta adresinizi doğru yazıp yazmadığınızı mutlaka kontrol ediniz. Daha sonra değişir ise değişikliği izleyen 30 gün içinde Kuruma yazılı olarak bildiriniz.

Yazışma adresi veya elektronik posta adresinizi yanlış bildirmenizden dolayı “Başarı Belgesi” nin elinize ulaşmaması durumunda tebligat yapılmış sayılacağından, belgeniz süresi içinde gelmediği için bursunuz öğrenim kredisine çevrilecektir.

ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yurt dışında yükseköğrenim gören Türk gençlerini maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yükseköğretim kurumlarının normal öğrenim süresince verilen ve zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim kredisi borcu, öğrenciye normal öğrenim süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat (Yİ-ÜFE) Endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilmektedir.

Öğrenim kredisi borcu normal öğrenim süresi bittikten 2 yıl sonra geri ödemeye başlanmaktadır.

Örneğin, 2016 yılında 4 yıllık bir fakülteye kayıt yaptırdığınızda normal öğrenim süresi 2020 yılında bittiğinden öğrenim kredisi borcunuzu 2022 yılından itibaren ödemeye başlayacaksınız.

BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİNDEN YARARLANAMAYACAKLAR

Üniversiteye uyum kursuna giden öğrenciler,
Öğrenim öncesi hazırlık kursuna giden öğrenciler,
Yurt dışı eğitim giderlerinin tamamı özel sektör veya kamu kurum ve kuruluşlar tarafından karşılanan öğrenciler,
1416 sayılı Kanun ile Milli Eğitim Bakanlığından burs alan lisans ve lisansüstü öğrenim yapan öğrenciler,
Mevlana veya Erasmus değişim programı ile yurt dışına giden öğrenciler, (Mevlana değişim programı ile yurt dışına giden öğrenciler müracaatlarını yurt içi alanından yapmak zorundadırlar, başvuruyu yurt dışı alanından yapsalar dahi işleme alınmayacaklardır.) yurt içi alanından müracaat etmek için TIKLAYINIZ.
Yurt dışındaki üniversiteler ile ortak yürütülen çift diplomaya yönelik Uluslararası Ortak Lisans Programlarında (UOLP,SUNY) okuyan öğrenciler, (Bu tür programda okuyan ön lisans, lisans öğrencileri başvurularını yurt içi alanından yapmak zorundadırlar.)
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen araştırma bursunu alan master ve doktora öğrencileri,
Yurt dışında staj eğitimi yapan öğrenciler,
Dil kursuna giden öğrenciler, (üniversitenin hazırlık sınıfı hariç)
Öğrenim göreceği bölümün ön hazırlık sınıfına devam eden öğrenciler,
Kurumdan burs veya öğrenim kredisi almış öğrenciler, (Lisansüstü öğrencileri hariç)
Kurumdan halen burs veya öğrenim kredisi almakta olan öğrenciler,
Uzaktan eğitim yapan öğrenciler,
5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanunun 2’nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarından burs, kredi veya benzer nitelikte nakdi yardım alan öğrenciler,
Taksirli suçlar hariç sabıka kaydı bulunan öğrenciler,
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınmayan yurt dışındaki öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler,
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve ücret alarak yurt dışında öğrenim gören öğrenciler,
Gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya belge veren öğrenciler,
Kurumumuza bağlı yurtlarda barınmakta iken ( yurt içi ve yurt dışı) Yurt İdare İşletme Yönetmeliğine göre “Yurttan süresiz çıkarma cezası” alan öğrenciler,
Yabancı uyruklu öğrenciler,
Örgün eğitim dışında öğrenim gören öğrenciler,
Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler, (burstan)
Ek süre (artık yıl) öğrenim gören öğrenciler,

NOT: Bahse konu öğrenciler müracaatta bulunsalar dahi müracaatları işleme konulmayacaktır.

(*) ÖNCELİKLİ ÖĞRENCİLER

Önceliklere ait belge asıllarının (Şehit olduğuna dair belge, Gazi olduğuna dair belge, Sağlık Kurulu Raporu, Milli Sporcu Belgesi, Terörle Mücadeleden Dolayı Köyleri Boşaltılanlara Ait Belge) Kasım 2017 tarihine kadar Kurumumuza gelmiş olması gerekmektedir.

SİZDEN İSTENEN BELGELER

BAŞVURUNUZU KAYIT ETTİKTEN SONRA BAŞVURUDA BEYAN ETMİŞ OLDUĞUNUZ OKUL BEYANINIZ ÖĞRENCİ BELGESİ OLARAK SİZE SUNULACAKTIR. YAZICIDAN ÇIKTISINI ALMAYI UNUTMAYINIZ.

ÖĞRENCİ BELGENİZİ ÖĞRETİM KURUMUNUZUN YETKİLİ ORGANLARINA ONAYLATTIKTAN SONRA, VARSA SİZDEN İSTENEN ÖNCELİK BELGESİNİ(*) ÖĞRENCİ BELGENİZ İLE BİRLİKTE BİR DİLEKÇE EKİNDE KASIM 2017 GÜNÜ KURUMUMUZDA OLACAK ŞEKİLDE (YURTKUR Söğütözü Mah. 2176. Sok. No: 25 Çankaya – ANKARA) ADRESİMİZE POSTA İLE VEYA ELDEN TESLİM ETMENİZ GEREKMEKTEDİR. İSTENİLEN BELGELER GELMEMESİ DURUMUNDA TARAFINIZA BURS VEYA ÖĞRENİM KREDİSİ TAHİSİSİ YAPILMAYACAKTIR.

T.C. ZİRAAT BANKASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
ŞU AN YURT İÇİNDE İSENİZ YAPMANIZ GEREKEN İŞLEMLER

Ziraat Bankası’nda aktif bir hesabınız ve bu hesaba bağlı kartınız var ise yurt dışına çıkmadan evvel size en yakın T.C. Ziraat Bankası Şubesine uğrayıp Telefon Bankacılığı tanımını yaptırmanız halinde Kurumumuzdan 2017 Ocak ayından itibaren alacağınız burs veya öğrenim krediniz Kurumumuzca açılacak ek hesabınıza yatırılacak, Bankanın Çağrı Merkezi’ni (444 00 00 - 0850 220 00 00) arayarak talep etmeniz halinde yeni açılan hesabınız mevcut banka kartınıza bağlanabilecektir.

Ziraat Bankası’nda aktif bir hesabınız yok ise yurt dışına çıkmadan önce size en yakın Ziraat Bankası Şubesi’ne giderek bir hesap açtırmanız, banka kartınızı teslim almanız ve Telefon Bankacılığı tanımınızı yaptırmanız halinde Kurumumuzdan 2018 Ocak ayından itibaren alacağınız burs veya öğrenim krediniz Kurumumuzca açılacak ek hesaba yatırılacak, Bankanın Çağrı Merkezi’ni (444 00 00 - 0850 220 00 00) arayarak talep etmeniz halinde yeni açılan hesabınız mevcut banka kartınıza bağlanabilecektir.

ŞU AN YURT DIŞINDA İSENİZ YAPMANIZ GEREKEN İŞLEMLER

Şu an yurt dışında olan öğrenciler için Kurumumuzdan Ziraat Bankası’na gönderilen bilgilere istinaden Ziraat Bankası’nda adınıza bir hesap açılarak Kurumumuzdan 2018 Ocak ayından itibaren alacağınız burs veya öğrenim krediniz adınıza açılan hesaba yatırılacak, hesabınıza burs veya öğrenim krediniz yatırıldığı gün e-posta adresinize Kurumumuzdan bilgi gönderilecektir. Yurt dışında olan öğrenciler banka kartlarını yalnızca Türkiye’deki veya KKTC’deki şubelerden kartlarını diledikleri zaman teslim alabileceklerdir. Öğrencinin Ziraat Bankası’nda açılan hesaplarına ait banka kartının vekil tayin edilen tarafından alınabileceğini açıkça belirten onaylı bir vekâletname ile Ziraat Bankası Şubelerine müracaat edilmesi halinde banka kartı Ziraat Bankası Şubelerince öğrenci tarafından tayin edilen ve belirtilen şartları taşıyan vekâletname ile vekile de teslim edilebilecektir.

Ayrıca kredisi gönderilen öğrenciler kredilerini nasıl? Nereden? Ne kadar? tahsil edebileceğini Kurumun yurtkur.gsb.gov.tr internet adresinin E-HİZMETLER linki altında bulunan “Yurtdışı Kredi/Burs Ödeme Sorgu Ekranından” öğrenebileceklerdir.

BAŞVURU SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Burs / öğrenim kredisi başvurusunda bulunan öğrencilerin beyanlarının doğruluğu, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından Kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde araştırılacaktır. Beyanlarınızın doğru olmadığının tespit edilmesi halinde burs / öğrenim kredisi hakkınız iptal edilecektir.

İnteraktif başvurunuzu yaparken her alanı dikkatlice inceleyiniz.
Hatalı, eksik bildirim, gerçeğe aykırı beyan; burs/öğrenim kredisi almanızı engeller.
Kimliğiniz ile ilgili bilgileri, mutlaka nüfus cüzdanınıza bakarak cevaplayınız.
Bekar öğrenciler anne ve/veya babasına (evli öğrenciler ise kendilerine ve/veya eşlerine) ait aylık net gelirini tam ve doğru olarak yazmalıdır.

Burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilere ait bilgiler www.kyk.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecektir. Ayrıca adrese herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru bitim tarihine kadar başvuru bilgilerinizde güncelleme yapabilirsiniz.

YURT İÇİ KREDİ VE BURS İLE İLGİLİ BİLGİ ALMAK İÇİN

BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ BAŞVURU SORUNLARINIZ İÇİN AŞAĞIDA YAZILI TEFONLARI ARAYABİLİRSİNİZ.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Söğütözü Mah. 2176 Sokak NO:25 ÇANKAYA/ANKARA
Santral: 0 (312) 551 60 00(20 Hat)
Çağrı Merkezi: 4441961

DİKKAT

T.C. Kimlik Numaram ile beyan ettiğim bilgilerin sorgulanmasını,
Başvuru bilgilerimin bankacılık işlemleri için ilgili banka ile paylaşılmasını
Yukarıda belirtilen uyarıları okudum, başvurumu bu uyarıları dikkate alarak yapıyorum. Başvuru bilgilerimde gerçeğe aykırı bir durum tespit edilmesi halinde; burs/kredimin kesileceğini biliyorum ve kabul ediyorum.

2017-2018 KYK Yurtdışı Burs ve Öğrenim Kredisi Başvuru İşlemleri için Tıklayınız

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Bu yıl hangi sınavlar olacak? Üniversite öncesi ve sonrası sınavlar ile alakalı bilgiler basında çıkan haberler tek bir adreste. Sitemiz sadece haber ve bilgi portalıdır.